Lunchföreläsning om entreprenörskap och start-up

Fredag den 7/4 arrangerar FARM en lunchföreläsning om entreprenörskap och start-up tillsammans med Alexander Mafi i Gustaf Dalén-salen. Lunch bjuds till de 50 första deltagarna.