Teknisk fysik

Teknisk fysik är en femårig utbildning inom främst fysik, matematik och teknik. Programmet består av en kandidatnivå de första tre åren följt av ett två år långt masterprogram. Efter avklarade studier avläggs civilingenjörsexamen.

Utbildningen inleds med kurser inom matematisk analys i en och flera variabler, linjär algebra, mekanik och en allmän orientering inom fysik. Utbildningens andra år ger inblick i fler fysikaliska och tekniska områden, bland annat elektromagnetisk fältteori, elektronik, optik. Dessutom får studenterna utveckla färdigheter i bland annat fourieranalys och experimentell fysik. Utbildningens tredje år innehåller kurser inom kvantfysik, termodynamik, mer experimentell fysik samt ett kandidatarbete (15 hp).

Mer info om utbildningen finns på Chalmers hemsida.

Advertisements