TEKNISK FYSIK

Teknisk fysik är en femårig utbildning inom främst fysik, matematik och teknik. Efter de tre första åren avläggs en teknologie kandidatexamen med huvudområde teknisk fysik eller matematik och under utbildningens sista två år sker en fördjupning inom något ämne genom ett masterprogram. Efter avklarade studier avläggs civilingenjörsexamen.

Under utbildningens första två år läggs det mycket vikt på matematik och klassisk fysik. Med detta som grund läses under tredje året kurser i bl.a. kvantfysik och termodynamik som ligger till grund för mycket av dagens avancerade teknik. Under de två sista åren sker en fördjupning inom något tekniskt eller naturvetenskapligt område som t.ex. tillämpad fysik, komplexa adaptiva system eller medicinsk teknik. Efter detta är man fullbordad civilingenjör inom teknisk fysik.

Tekniska fysiker har många egenskaper som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Deras problemlösningsförmåga i kombination med den teoretiska bakgrunden som ges på utbildningen gör att de är mycket kapabla att ta sig an framtidens nya utmaningar. Efter avklarad utbildning väljer en del att forska och en del väljer att gå ut i näringslivet. Forskningen som bedrivs är antingen akademisk eller inom något företag eller organisation. De som väljer att gå ut i näringslivet blir oftast konsulter, projektledare och chefer.

Om du som privatperson eller företag vill läsa mer om utbildningen finns det mer information på Chalmers hemsida.