-Sidan är under uppbyggnad-

Detta står på Chalmers egna hemsida om framtiden för de som läser Teknisk fysik:

I stort sett alla stora teknikföretag har tekniska fysiker i personalstyrkan. Oftast hittar man dem på en forsknings- eller utvecklingsavdelning och i ledande positioner. Tekniska fysiker kännetecknas av problemlösnings- och inlärningsförmåga och av stor kapacitet att analysera och hitta nya infallsvinklar. Detta, i kombination med en stark teoretisk grund, gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.