Utbildningen och studenterna

Teknisk fysik och teknisk matematik är Chalmers mest teoretiska program. Båda program är på 300 hp. Utbildningarna ger tidigt en stark matematisk grund, där studenterna får lära sig att tänka analytiskt och får insikt i grundläggande fysik. Längre in i utbildningen får studenterna läsa mer ämnesspecifika kurser och utveckla en gedigen problemlösningsförmåga genom datorlaborationer och/eller experimentella mätningar. Med sig får studenterna även användbara verktyg i form av erfarenhet av programmering, beräkningsprogram samt matematiska formler. Samarbetsförmågan sätts på prov, inte minst genom kandidatarbetet på vårterminen under utbildningens tredje år. Efter tre år kan studenterna ta ut kandidatexamen men de flesta väljer att läsa till ett tvåårigt masterprogram, där de själva väljer inriktning. Efter avslutad utbildning erhålls en civilingenjörsexamen (Master of Science).

Civilingenjörer inom teknisk fysik eller teknisk matematik har i regel en mycket god analytisk förmåga och kan snabbt sätta sig in i komplexa problem.

För mer information om respektive kandidat- eller masterprogram, läs mer om Teknisk fysikTeknisk matematik eller om våra masterprogram.