Här kommer du kunna hitta mer information om vad vi lär oss under vår utbildning, vad en F-teknolog kan vara för slags person och också lite om vad olika människor säger om Teknisk fysik och Teknisk matematik. Allmänt har tekniska fysiker och matematiker direkt behörighet till 19 masterprogram på Chalmers – fler än någon annan sektion. Vår noggrannt uppbyggda matematiska grund gör att vi har verktygen att sätta oss in i många tekniska problem och skaffa oss djup naturvetenskaplig kompetens senare i utbildningen och framåt arbetslivet.