TEKNSIK MATEMATIK

Teknisk matematik är en femårig utbildning inom främst matematik och teknik. Efter de tre första åren avläggs en teknologie kandidatexamen med huvudområde matematik och under utbildningens två sista år sker en fördjupning inom något ämne genom ett masterprogram. Efter avklarade studier avläggs civilingenjörsexamen.

Under utbildningens första två år läggs det stor vikt på matematik och grundläggande naturvetenskapliga ämnen. Under det tredje året kan man välja vilket område som man vill specificera sig mer inom. Dessa områden är bl.a. matematik, statistik och fysik men även industriell ekologi, ekonomi samt mycket mer. De två sista åren består av en master där man fördjupar sig ännu mer inom något tekniskt eller naturvetenskapligt område som t.ex. matematik och beräkningsvetenskap, kommunikationsteknik eller kvalitets- och verksamhetsutveckling. Efter detta är man fullbordad civilingenjör inom teknisk matematik.

De egenskaper som en teknisk matematiker har är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Deras problemlösningsförmåga i kombination med den teoretiska och matematiska bakgrunden gör att de är mycket kapabla att lösa komplexa problem. Efter avklarad utbildning är det mycket bred spridning på var tekniska matematiker hamnar p.g.a. utbildningens bredd. En del väljer att ta den akademiska vägen och forska medan en del väljer att jobba inom näringslivet. Där jobbar de bl.a. med statistik inom IT-, finans- och försäkringsbranscherna men en del väljer också att jobba med klassiska ingenjörsämnen som t.ex. strömningslära, optimeringslära och elektromagnetism.

Om du som privatperson eller företag vill läsa mer om utbildningen finns det mer information på Chalmers hemsida.