Aspning

Att aspa är ett bra och roligt sätt att få veta mer om hur det är att vara med i FARM. Du får tydlig information om vad vi gör, och får sätta dig in i hur det är att agera under olika scenarion som kan uppstå. Oavsett om man funderar på att söka en post i FARM eller inte så kan aspningen vara en bra upplevelse. Och om du funderar på att söka en post i FARM får du en bra insikt i vilka roller som finns.

Aspningen sker under LP2. Är du intresserad av FARMs arbete men har svårt att medverka under våra arr? Meddela oss på farm@ftek.se så försöker vi hitta en reservtid.