Aspning

Att aspa är ett bra och roligt sätt att få veta mer om hur det är att vara med i FARM. Du får tydlig information om vad vi gör, och får sätta dig in i hur det är att agera under olika scenarion som kan uppstå. Oavsett om man funderar på att söka en post i FARM eller inte så kan aspningen vara en bra upplevelse. Och om du funderar på att söka en post i FARM får du en bra insikt i vilka roller som finns. Dessutom bjuds det på gofika. FARM:s aspning äger rum på höstterminen och invalet sker under sektionsmötet i LP2.

Aspningen 2017 inleds med Asplunch i GD onsdagen den 7/11 kl. 12:00. Pizza kommer bjudas till de 120 första deltagarna.

Aspningen fortsätter sedan med en Casekväll som äger rum den 15/11 kl. 17:15 i FARM-rummet. Här kommer du ställas inför utmaningar och få lösa problem. Det är ett utmärkt tillfälle att få veta mer om hur vi jobbar.

Därefter välkomnas ni att medverka vid våra lunchmöten måndagen den 12/11 kl. 12-13 samt 19/11 i FARM-rummet. Lunchmöten håller vi varje vecka för att synka med varandra och berätta vad som hänt inom olika arbetsområden, samt planera och spåna idéer för framtiden. Det kommer bjudas på både kaffe och fika under mötet!

Den 26/11 är det dags för vårt Poastkväll där vi diskuterar vilka poster som finns inom FARM. Det kommer bjudas på toast (därav det lite krystade namnet) och vin.

Slutligen är det dags för intervju med valberedningen. För att intervjuas, maila valberedningen (valberedningen@ftek.se) och inkludera namn och vilken post du söker. Information om när intervjuerna kommer hållas meddelas inom kort.

Är du intresserad av FARMs arbete men har svårt att medverka under våra arr. Meddela oss på farm@ftek.se så försöker vi hitta en reservtid.