Aspning

Att aspa är ett bra och roligt sätt att få veta mer om hur det är att vara med i FARM. Du får tydlig information om vad vi gör, och får sätta dig in i hur det är att agera under olika scenarion som kan uppstå. Oavsett om man funderar på att söka en post i FARM eller inte så kan aspningen vara en bra upplevelse. Och om du funderar på att söka en post i FARM får du en bra insikt i vilka roller som finns.

Aspningen sker under LP2. Är du intresserad av FARMs arbete men har svårt att medverka under våra arr? Meddela oss på farm@ftek.se så försöker vi hitta en reservtid.

Schemat för aspningen 2020 är preliminärt:

Fredag lv1 – Asplunch
Här får du reda på hur och varför du ska aspa FARM!

Torsdag lv3 – Poastkväll
En kväll där fokuset ligger på de olika posterna i FARM. Du får chansen att prata med alla sittande i FARM för att få en uppskattning om vilka poster du helst vill söka. Självklart bjuds det på toast! (Möjligtvis inte om det blir online)

Onsdag lv4 – Casekväll
Vi går igenom olika scenarion (”cases”) som kan uppstå när man sitter i FARM.