Kontakt

Om du önskar kontakta FARM angående ett nytt ärende, skriv till oss på farm@ftek.se. Ifall du söker en specifik medlem i FARM, kontakta oss på våra personliga adresser:

Mikael Ericksson
Ordförande
farm.ordf@ftek.se

Alanja Norinder
Vice ordförande
farm.vordf@ftek.se

Oskar Hjalmarsson
Kassör
farm.kassor@ftek.se

Martin From
Event-ansvarig
farm.event@ftek.se

Max Carlén
PR-ansvarig
farm.pr@ftek.se

Benjamin Kern Katz
Alumni-ansvarig
farm.alumni@ftek.se

Emmie Liljenberg
Projekt-ansvarig
farm.projekt@ftek.se

Markus Guthe
Spons-ansvarig
farm.spons@ftek.se