Kontakt

Om du önskar kontakta FARM angående ett nytt ärende, skriv till oss på farm@ftek.se

Ifall du söker en specifik medlem i FARM, kontakta dem på deras personliga adresser:


profilbild-kanske

Joakim Sällberg
Ordförande
ordf@farm.ftek.se

 

 

 

 

pp

 

Niklas Moszczynski
Vice ordförande
vordf@farm.ftek.se

 

 

 

pp

 

Henrik Pettersson
Ledamot
henrpett@student.chalmers.se

 

 

 

pp

 

Gustaf Ström
Kassör
stromg@student.chalmers.se

 

 

 

sexy

John Bossér
Representant från F-sektionens mottagningskommitté
bosser@student.chalmers.se

Advertisements