Alumniintervju – Karl-Johan Killius

I denna intervju berättar Karl-Johan Killius, F1995, om sitt arbete som Operations & Programs för Core Networks Engineering inom Ericsson samt site-chef för Ericsson i Göteborg, och om hur han tog sig dit från studierna på Chalmers.

Vad gör du i ditt nuvarande arbete? 

Jag har två roller just nu. Dels ansvarar jag för ett team inom Ericssons Corenäts utveckling som arbetar med kvalitet, utvecklingssite och leverantörsstrategi, projektledning och projektuppföljning samt performance uppföljning. Dagarna skiljer sig mycket åt men en stor del av tiden går till åt att diskutera,vidareutveckla och följa upp våra olika förbättringsinitiativ inom dessa områden. Jag är dessutom sitechef för Ericsson i Göteborg där jobbet dels handlar om att se till att siten ständigt blir bättre samt att representera Ericsson i Göteborg.

Hur kom du från examen dit du är idag?

Efter examen arbetade jag en kortare period som forskningsassistent på Chalmers. Det var en naturlig förlängning på mitt exjobb som jag gjorde där. Jag hade inte aktivt sökt jobb under exjobbstiden så det var bra att få några extra månader att göra det i lugn och ro.
Sedan fick jag mitt första jobb på Ericsson så jag har jobbat där nu i 28 år. Jag har haft många många olika roller inom Ericsson. Främst olika ledarpositioner, både i Sverige och i Asien. Mitt nuvarande jobb fick jag genom att söka det och genomgå en reguljär rekryteringsprocess.

Vad är det du främst har tagit med dig från studierna?

Det jag främst tagit med mig från studierna är strukturerad problemlösningsförmåga och att inte ha allt för stor respekt för tillsynes svårlösta problem. Mitt första jobb på Ericsson var som testare av basstationer och då hade jag viss nytta av elfältsteori. Senare har jag främst haft ledarskapspositioner och då har problemlösningen varit av störst nytta.

Vilken kurs har varit mest värdefull för dig?

Det är inte lätt att peka ut någon enskild kurs. Vi hade några kurser i numerisk analys som jag har använt mig av någon gång. Det har också visat sig att det alltid är bra att ha lite grundkunskaper i programmering. Som jag redan nämnt är det all träning i problemlösning som ju är del av många kurser som jag ser som den största behållningen.

Hur fick du ditt första jobb?

Första jobbet som forskningsassistent på Chalmers fick jag via mitt exjobb. Första jobbet på Ericsson sökte jag. Jag hade en kursare som gjort sitt exjobb där som pratade väl om företaget så jag sökte också och fick jobbet.

Finns det något med livet efter examen som inte alls var som du tänkt dig?

Jag trodde nog att jag skulle få mer direkt användning av det jag hade lärt mig på kurserna. Att man som ingenjör skulle sitta och räkna dagarna i ända. Men så blev det inte för mig i alla fall.

Var du sektions- eller kåraktiv under din studietid?

Nej. Det kan jag inte säga. Jag jobbade en del under studietiden vilket tog en del tid vid sidan av studierna.

Om du skulle ge ett tips till en student på sektionen, vilket tips skulle du då ge?

Det är inte livsavgörande exakt vilka kurser man väljer att läsa. Därför skulle jag rekommendera att ta chansen att verkligen läsa det man är intresserad av snarare än det som man tror kommer att ge den optimala karriären. Arbetslivet är långt och det är många andra faktorer som kommer att styra hur det utvecklar sig.

Har du fortfarande kontakt med dina kursare?

Jag har begränsad kontakt med några men inte så frekvent.

Har du gjort något specifikt utanför student/arbetslivet som har hjälpt dig utvecklas som person?

Om det är utanför arbetslivet kan man diskutera men jag har bott och arbetat i 6 år i Asien. Först 3 år i Indonesien och efter det 3 år i Kina. Det var mycket utvecklande på många olika plan, både yrkesmässigt och privat . Får man möjligheten att arbeta några år utomlands kan jag varmt rekommendera det.

Varför valde du att läsa på Chalmers och varför Teknisk fysik/matematik?

Jag hade relativt lätt för matematik under skoltiden. Med tiden blev det tydligare att det skulle bli något naturvetenskapligt på universitetet. Eftersom jag växte upp i Göteborgsregionen var det naturligt med Chalmers. Att det blev F berodde främst på att jag ville hålla så många vägar öppna som möjligt. Att utbildningen hade ett rykte om sig att vara krävande var också en utmaning.

————————————————————————————————————–

Tack för att du läste denna intervju med Karl-Johan Killius! Om du är alumn och är intresserade av att vara med på en intervju, eller känner någon som är det, får du gärna mejla till farm.alumni@ftek.se.