Alumnintervju – Staffan Sjödin

Bild på Staffan

Den här gången har vi fått nöjet att intervjua Staffan Sjödin, ordförande för vår kära alumniförening, Forum för tekniska fysiker. Han tog sin examen från F 1971 och tog senare även en doktorsexamen 1979, i teoretisk fysik. Under sin karriär har Staffan arbetat med forskning inom både akademin och industrin, på företag som Ericsson och Volvo. Han säger sig nu vara på upploppet av sin karriär och är för tillfället anställd på Chalmers Industriteknik.

Vad gör du i ditt nuvarande arbete på Chalmers Industriteknik?

Jag arbetar just nu med en ansökan till Energimyndigheten om finansiering av ett chalmersbaserat forskningscentrum. Utlysningens titel är ”Call for proposals for centres of excellence for a sustainable energy system”.

Jag arbetar hemifrån och har möten med mina kollegor via nätet. I arbetet med en ansökan för ett forskningscentrum ingår bland annat att samla in och kvalitetsgranska dokument från berörda parter och att ställa samman en budget för det planerade centrat. Det roligaste med mitt arbete är att tackla den stora utmaning det innebär att sammanställa en konkurrenskraftig ansökan. Konkurrensen är hård.

Hur har din väg från examen till ditt nuvarande arbete sett ut?

Jag har arbetat med FoU-relaterade frågor (Forskning och utveckling) på ett antal företag (Volvo, Ericsson, Nobel Biocare, Biolin) och har även bedrivit konsultverksamhet i egen regi. Det finns ingen specifik händelse som har präglat min verksamhet, utan snarare en gradvis ökande insikt om att det kan vara givande att pröva sina vingar i områden som kan kännas främmande och utmanade. Min bakgrund med en kombination av akademisk forskning och industriell FoU-verksamhet har visat sig vara av intresse i många sammanhang. Mitt nuvarande jobb fick jag via kontakter.

Vad är det du främst tagit med dig från studierna?

De fundamentala naturvetenskaplig kurserna har varit och är viktiga för mig. Jag tänker särskilt på matematik, fysik, matematisk fysik, klassisk mekanik, elektromagnetism, med flera. Under studietiden kände jag ringa (eller ingen) koppling till ett kommande liv i forskningens eller näringslivets tjänst, utan studerade för att jag tyckte om att lära mig mer om min omvärld (sedd ur ett teknologperspektiv).
Jag har varit chef i näringslivet i cirka 20 år, och den mest värdefulla erfarenheten för mig i chefsrollen är den undervisning jag hade som doktorand på institutionen för Teoretisk fysik (klassisk mekanik, matematisk fysik, fasta tillståndets fysik, statistisk fysik, termodynamik).

Hur fick du ditt första jobb?

Genom personliga kontakter. Jag ansökte inte om att få det, utan blev kontaktad. När mitt intresse hade väckts, fick jag gå genom sedvanliga anställningsprocesser med intervjuer etc.

Du är ordförande i Forum för tekniska fysiker. Vad gör ni som förening?

Jag tror att alumnföreningen Forum för teknisk fysiker kan ha en roll att spela som är större och viktigare än idag. Jag har själv kunnat konstatera att de personliga nätverken är mycket viktiga på dagens arbetsmarknad, och Forum för tekniska fysiker borde kunna hjälpa till att katalysera och ”effektivisera” såväl personliga som mer officiella nätverk. Hur detta skulle kunna ske är en mycket intressant fråga.
En speciell och mycket intressant vinkling av denna fråga är det arbete som teknologer utför i Bert-Inge Hogsveds anda, dels för att vinna Bert-Inges pris men framför allt genom att lära sig att nätverka och arbeta över gränserna för att förverkliga sin affärsidé.

Vad är det roligaste med att vara ordförande i Forum för tekniska fysiker?

Man får en god överblick över föreningens verksamhet, och har möjlighet att ta initiativ som man tror kan vara viktiga för föreningen. Samt, givetvis, att på olika sätt ha kontakt med nästa generations F:are.

Om du skulle ge ett tips till en student på sektionen, vilket tips skulle du då ge den?

Det är naturligtvis viktigt att studera flitigt, men man får inte glömma bort att (åtminstone då och då) ägna sig åt annat. Det är bra med ett bra betyg, men studienördens ambitioner och livsstil kanske inte alltid är optimal, om man utgår från de krav som ställs på individer med karriärambitioner.

Har du fortfarande kontakt med dina kursare?

Tyvärr inte, med två undantag som jag träffar på mer eller mindre regelbunden basis. Jag, tillsammans med en kurskamrat, gjorde för några år sedan ett försök att samla våra kursare, men intresset var tyvärr noll.

Har du gjort något specifikt utanför studentlivet som har hjälpt dig utvecklas som person?

Som doktorand var jag mycket aktiv i musiklivet. Det var roligt och utvecklande, och inte minst lärde man sig att ha koll på estradnerverna.

Varför valde du att läsa på Chalmers och varför just Teknisk fysik/matematik?

Chalmers och Teknisk fysik var det självklara valet för mig som intresserad av fysik och matematik, och dessutom är uppvuxen i Mölnlycke (med goda förbindelser till Göteborg).

Vi tackar Staffan Sjödin så mycket för den utmärkta intervjun och hoppas att du som läsare blivit inspirerad av att läsa om Staffans resa genom arbetslivet.

Alumnintervju – Linus Amoli

Hej teknolog! FARM har fått chansen att intervjua Linus Amoli som gick F från 1998 till 2002. Linus har sju års erfarenhet av solcellsutveckling i Schweiz och är idag projektledare och säljare på DVel, ett konsultbolag inom mätteknik. I denna alumnintervju berättar han om sin resa och delar med sig av lärdomar från livet efter studierna.

Trevlig läsning!

Bild på Linus

Vad gör du i ditt nuvarande arbete?

Idag jobbar jag på ett konsultbolag och säljer in projekt och koncept inom test och mätteknik. Det är roligt att få sitta med i ledningsgruppen på ett litet, växande bolag (20 pers) för då får man vara med och hantera allt från tekniska frågor och fysik till marknadsföring och sälj, personalfrågor, hållbarhetsfrågor, affärsstrategi…

Hur kom du från examen till dit du är idag?

Mitt favoritområde under studierna var halvledarfysik och optoelektronik. Detta ledde till ett gott antal år av arbete i olika renrum: sex år i Göteborg inom utveckling av sensorer och sedan sju år i Schweiz med utveckling av solceller i tunnfilmskisel. Med tiden hamnade jag i en projektledande roll vilket ledde till mycket kundkontakt, något som i sin tur ledde till att jag fick en allt större roll i att utforma och pitcha förslag till nya projekt. På de senare meriterna fick jag jobb på DVel, efter tips från en rekryterare.

Vad är det du främst tagit med dig från studierna?

Jag har jobbat många år på forskningsinstitut och trivts väldigt bra med att där få tackla problem där i princip varje fysikkurs på F (sånär som på subatomär fysik) har kommit till användning. Jag har alltid haft nytta av den breda förståelsen för fysik och fortsätter att ha den även i mitt nuvarande jobb där jag ena dagen kan klura på ett laserbaserat mätsystem och nästa dag räkna på mekaniska krafter, för att därefter hantera termodynamiska effekter eller frågor kring nanoteknik.

Mer generellt så är väl förmågan att snabbt kunna skaffa sig en överblick och skapa ordning i ett komplext material något som jag har med mig från F och alltid haft god nytta av. Jag tror att det gör mig till en skaplig projektledare: att kunna se hur problem ska attackeras och vilka bitar som behöver prioriteras för att nå bästa resultat.

Finns det något med livet efter examen som inte alls var som du tänkt dig?

Att språk och god kommunikation skulle ha en så stor och viktig roll. Varför fick vi inte träna mer på att presentera tydliga resultat och slutsatser på ett pedagogiskt sätt?!

Hur fick du ditt första jobb?

När jag gick ut från F så låg marknaden i botten efter IT-kraschen. Arbetsförmedlingen finansierade praktikplatser och jag ringde SiTek, som tillverkar positionskänsliga detektorer, och frågade om jag kunde få praktisera på deras lilla R&D-avdelning. När jag varit där någon månad så visade det sig att en processingenjör skulle ta tjänstledigt och jag blev tillfrågad om jag ville ta över. Jag lärde mig väldigt mycket av att processa kisel på heltid och kunde sedan gå vidare till andra jobb inom R&D av MEMS (Microelectromechanical systems) och solceller. 

Var du sektions- eller kåraktiv under din studietid? Vad gjorde du i så fall?

Jag var årskursrepresentant i SNF. 

Vill du ge något tips till oss studenter?

Så länge du är beredd på (och gärna tycker att det är kul) att flytta så är det ingen nackdel att fokusera på något udda område. Plugga det som är kul så får du bäst chanser till att jobba med det som är kul också! Globalt finns det massor av ingenjörsjobb där till exempel djupa kunskaper i fysik är essentiella.

Har du fortfarande kontakt med dina kursare?

Vi är ett litet kärngäng som brukar ses några gånger per år (just nu mest digitalt) och prata om allting annat än jobb och ingenjörsämnen.

Har du gjort något specifikt utanför student- eller arbetslivet som har hjälpt dig utvecklas som person?

Jag bodde ett år i London under studierna och sedan nio år i Schweiz. Jag kan inte nog trycka på hur roligt och lärorikt det är att bo utomlands! Jag är nu tillbaka i Sverige på grund av svensk föräldrapolitik men hade annars gärna fortsatt att hoppa runt i världen.

Varför valde du att läsa på Chalmers och varför Teknisk fysik/matematik?

Jag plockade ihop en bunt programblad på en arbetsmarknadsdag och kursplanen på F kändes som hand i handske. Det var aldrig någon tvekan efter det.

Är det något annat du skulle vilja berätta? Någon anekdot eller annat kul som du gjort och som skulle kunna intressera studenter?

Linus med kor

Under mina första år i Schweiz tävlade fortfarande alla solcellstyper om marknaden, det var innan billigt poly-Si från Kina krossade allt motstånd. Det här var mina roligaste år professionellt. Hela gruppen (~50 pers) hjälptes åt att pressa effektgraden uppåt och sträva efter nya världsrekord i vild tävlan med resten av världen. Det var också otroligt motiverande att få bidra till hållbar utveckling. 

På slutet av min solcellskarriär fick jag komma in på ett hörn (med laserprocessning av tunnfilmsmoduler) i racet inom perovskit, en solcellstyp med en tidigare aldrig skådad utveckling av effektgrad. Nya världsrekord sattes minst en gång i kvartalet och när vi i något läge presenterade den dittills högsta effektgraden i en perovskitmodul på en konferens så fick vi behålla rekordet i en kvart tills nästa talare gick upp och presenterade… 

Ja, det där var väl en del om min professionella resa!

Tack för intervjun Linus Amoli!

Estimathon with Jane Street

Greetings!
Jane Street is hosting a virtual Estimathon! An Estimathon is a favorite game amongst Streeters that brings together math and trivia. 

Please forward or share the below information/message with club members and friends who might be interested in joining in on the fun!

Jane Street will be hosting a virtual ESTIMATHON!
Wednesday, 12 May@ 6:00pm CEST
Hosted via Zoom

Register as an individual* here by Friday 7 May, or contact FARM by Wednesday 5 May to be assigned a team with other Chalmers students.

The Estimathon! is a mind bending mixture of math and trivia. In teams, you’ll attempt 13 Fermi problems in 30 minutes, ranging from totally trivial to positively Putnamesque. Be prepared to come up with the best set of confidence intervals! Sample problems include:

How many stop signs are in New York City?
How many babies were born in 1900?
How many Social Security Numbers are prime?

Typically when we come to campus, we bring swag. Since we can’t meet in-person, we will provide guests access to order one of our 2021 t-shirts! 

*Estimathon is a team-based competition. If participants want to create teams, they can do so, however, we will require individuals to register and confirm their team name. If you want to be assigned a team with other Chalmers students contact FARM through Facebook or farm.vordf@ftek.se.

McKinsey Leadership Program for Women 2021- Apply now!

We welcome you to the first step in building an excellent foundation to grow as a leader

The program consists of an exciting mix of self-leadership and positive psychology exercises that will help you develop a self-aware and balanced leadership style. These exercises will also help you build capabilities required to lead and thrive, while building a network of peers throughout Sweden.

Our three interactive half-day sessions will be held both virtually and in person in Stockholm during the spring of 2021. During the program, you will be matched with a personal mentor, that will follow you throughout the program and beyond.

We welcome applications from students in year 2-4 in all disciplines, that identify as women.

Apply by December 20.

Best, 

McKinsey & Company

Alumnintervju: Harald Kjellson-Freij

I denna intervju pratar vi med Harald Kjellson-Freij som arbetar med datorseende för självkörande bilar på företaget Zenseact, ett dotterbolag till Volvo Cars. Harald tog examen år 2013 med en kandidatexamen i teknisk fysik och masterexamen i Complex adaptive systems.

Bild på Harald

Vad gör du mer ingående på Zenseact?

Mitt team arbetar med datorseende, specifikt 3D-rekonstruktion och visuell odometri, dvs att beräkna hur en kamera rör sig utifrån en videoström. Det är en av få grenar inom datorseendet där traditionella, geometriska metoder fortfarande presterar väl så bra som djupinlärning.

Vilka kurser tycker du varit mest relevanta för det du jobbar med idag?

Det är en väldigt svår fråga, jag använder ofta smådelar ur många olika kurser, men mest som antingen grundläggande idéer eller specifika detaljer (som jag i ärlighetens namn sällan kommer ihåg utan tvingas lära mig igen). Kunskaperna från kurserna i linjär algebra och bildbehandling är kanske dem jag använder oftast men det var nog Stokastisk optimering, neurala nätverk och autonoma agenter som påverkade mig mest, och triggade mitt teknikintresse.

Vad har du främst tagit med dig från studierna på F/TM?

Ni har säkert hört det förr, men långt viktigare än de faktiska kurserna var både att lära sig ett sätt att analytiskt angripa problem, att utföra experiment och tolka resultaten, och inte minst att ta till sig och lära sig behärska komplexa metoder på begränsad tid. Jag vågar påstå att det finns ganska få arbeten där man kan komma ut med en examen från F eller TM och vara expert, utan det handlar framför allt om att ha förstått ett antal grundläggande koncept, och att ha lärt sig att ta till sig nya.

Finns det något med arbetslivet som inte alls var som du tänkt dig?

Även när man jobbar med avancerad teknik, och utvecklar produkter i absolut framkant, så går väldigt mycket tid till annat än det man kanske ser som kärnuppgiften (i mitt fall att utveckla algoritmer för datorseende). När man pluggar är det oftast väldigt krattat i form av att det finns en explicit fråga, till vilken någon redan vet svaret och hur man når det, och ett väldefinierat sätt som man ska ge svaret på. I arbetslivet handlar det (om man ska följa analogin) lika mycket om att komma på frågan, att förstå ifall det finns ett svar, och i så fall hur man besvarar frågan på ett sätt som är till nytta för andra. Konkret kan det i fallet mjukvaruutveckling handla om att läsa andras kod för att förstå var min passar in, att göra integration mot andra delar av en komplex produkt, att dokumentera och testa sin lösning, och andra arbetsuppgifter som är både viktigare och mer tidskrävande än själva algoritmutvecklingen.

Hur fick du ditt första/nuvarande jobb?

Mitt första jobb var som som embedded-utvecklare hos en konsultfirma som jag fick genom en annons från någon platsbank (det kan t.o.m. ha varit Arbetsförmedlingens). 2013 var det bra drag på arbetsmarknaden, och jag fick ett par erbjudanden och kunde börja veckan efter jag presenterat exjobbet. Det nuvarande jobbet tipsade en studiekompis mig om, vi gjorde kandidatarbetet och flera masterskurser tillsammans, och nu behövde hans team fler som kunde arbeta med datorseende.

Var du aktiv i något ideellt arbete under din studietid?

Mängder! Jag satt i FNollK, gjorde tre år i Chalmersspexet och ett i F-Spexet, och lite annat smått och gott. Förutom att ge mig massor av vänner (och en fru, och i förlängningen en dotter) lärde det mig en hel del om sådant som man kanske inte lär sig så mycket av i kurserna – arbete i och ledning av projekt med många människor, långsiktiga mål och en budget att hålla sig till, till exempel. Och så hade jag grymt kul under tiden.

Om du skulle ge ett tips till någon som gör sin kandidat, vilket tips skulle du då ge den?

Plugga hårt men plugga smart, och se till att ha kul under tiden. Att läsa på F eller TM är riktigt tufft, och naturligtvis inte för alla, men det blir lättare efter hand (inte för att kurserna blir lättare, utan för att du blir bättre). Många av de som idag är bäst på sitt jobb bland de jag läste med var inte de det gick bäst för de första åren, så om du tycker att det är kul är det bara att hänga i.

Om du skulle ge ett tips till någon som gör sin master, vilket tips skulle du då ge den?

Läs kurser som intresserar dig, man vet aldrig när och hur de kommer till användning, och passa på att läsa sådant som du inte tror att du kommer kunna lära dig senare. Och gör det till en vana att paketera ditt arbete väl, det gör det lättare för dig själv att återanvända det senare eller visa upp det som exempel på vad du kan för framtida arbetsgivare.

Har du gjort något specifikt utanför studentlivet som hjälpt dig utvecklas som person?

Jag var volontär hos Mattecentrum i flera år. Att hjälpa gymnasieelever med matematik har hjälpt till att hålla igång den delen av hjärnan, och har gjort mig till en betydligt bättre pedagog. Att kunna förklara sitt expertområde så att andra förstår är en väldigt underskattad förmåga.

Är det något annat du skulle vilja berätta? Någon anekdot eller annat kul som du gjort och som skulle kunna intressera studenter?

I samband med att jag sökte ett tidigare jobb blev jag ombedd att komma med ett löneanspråk. Efter att jag sagt vad jag förväntade mig fick den anställande chefen något besvärat i blicken, och svarade ”Jaha. Ja, vi tänkte ju börja förhandlingen lite högre än så.” Det gav mig ett par viktiga lärdomar: dels att man inte ska undervärdera sig, och dels att den som anställer inte heller alltid har full koll, eller är en slipad förhandlare.


Stort tack till Harald för hans medverkan i denna intervju.
Vi hoppas att ni som läste detta fick med er något matnyttig , det fick iallafall vi. Allt gott, och så ses vi nästa gång!

Skrivet av Filip Rydin och Alexander Malmquist.

Zenseact Week is finally here!

Zenseact develops complete software stacks for ADAS (Advanced
Driver Assistance Systems) and AD (Autonomous Drive) in
consumer vehicles. With a workforce of five hundred skilled
engineers operating from Gothenburg and Shanghai, Zenseact paves the
way for safe and intelligent autonomous vehicles. Their first
deployment will be launched on the next-generation vehicle platform
from Volvo Cars.

Tuesday:
Do you want to hear more about work and life at Zenseact?

Listen to the virtual Lunch Seminar given on Tuesday 10 November
at 12.00 via this link: https://chalmers.zoom.us/j/63267789246

Wednesday and Thursday:
Are you interested in joining one of the leading companies in
autonomous vehicles in Sweden? Are you looking for a Master’s
thesis, Summer internship or just a job after graduation? Make sure
to book an exclusive interview, offered to students from the Physics
division at Chalmers.

Application for the interviews has now closed. Zenseact will contact all selected participants either w.46 or w.47.

You can find a list of all available Master’s theses at
https://career.zenseact.com/

Also make sure to connect with Zenseact on social media, where
they will post company news and opportunities.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zenseact
Facebook: https://www.facebook.com/zenseact

King’s Trainee Program and Behind the Scenes event – don’t miss out!

Ready to get your head in the game? Apply to King’s Business Performance Trainee Program starting September 2021.

As a trainee at King, you’ll be at the heart of developing our business and make games (we bet you’ve heard of Candy Crush) that are played and loved by millions of people all over the world. Working in an innovative environment with people from more than 50 countries is just the cherry on top. 

This 18-month program will take you on a challenging journey where you’ll rotate across three different departments, getting hands-on experience in Business Performance and Operations. On top of this you’ll have a training plan and mentor to fast-track your development and set you up for success. 

Read more and apply by 6th December via https://cutt.ly/LgDVIfE

Now, are you getting curious and want to get to know us better? Then join our event..!

Behind the Scenes at King – Digital Event

Come and learn about what drives some of the world’s most successful mobile games! Our teams will take you behind the scenes of games like Candy Crush Saga for a deep-dive in Business Performance at King. Oh, and get ready to play some games…

When? 26th of November 17.30-19.30

Where? Zoom

Limited spots – sign up by 20th of November. You will be notified no later than 23rd of November if you secured a slot at the event!

Link for sign-up: https://forms.gle/4446HNBQJi5ubBhj9

Syntronic meets FARM

Welcome to the Syntronic student week at FARM. All events this week will be digital and we hope this will be a great opportunity to get to know each other. You find the schedule for the week below and we have also created a page where you are able to find out more information about what we do and how it’s like to work together with us. You find it here: https://www.syntronic.com/farm/

At Syntronic you get the opportunity to develop yourself together with dedicated employees. We work within several sectors with exciting and challenging projects in an international environment. Syntronic is a leading design house specializing in advanced product and systems development, production and aftermarket services. We adopt the latest technologies in electronics design and software development with a team of 1300 technically skilled employees around the world.

Schedule October 6th – 9th:

Tuesday: Tech talk with Jonas Andersson.

Make sure to attend Jonas Andersson’s presentation on “BRAPH for Python: graph theory and graph neural networks for brain connectivity analysis”.

Join the 12:00 meeting at: https://chalmers.zoom.us/j/62134401927

Wednesday: Thesis session with Alice Deimante Neimantaite

Alice will give you inspiration on writing a thesis within the area of MedTech and AI. She will share our experiences from a previous thesis work and present an upcoming thesis opportunity.

Join the 12:00 meeting at: https://chalmers.zoom.us/j/63206106950

Thursday: Schedule your interview with Syntronic

Check out our available student thesis opportunities here: https://www.syntronic.com/farm/ and schedule your interview today. Fill out the application to schedule an interview.

Friday: Interview session and QUIZ

This day we will meet some of you for interviews. We kindly ask you to remain standby this day and if you haven’t heard from us during Friday, we will contact you the upcoming week.

Let’s end the week with a QUIZ! Compete to win a one year Spotify Premium subscription. The QUIZ will be open between 09.00 – 13.00 and you find the quiz on: https://www.syntronic.com/farm/

The winner will be announced at 15.00 on the same page as the QUIZ.

Intervju med alumnen Carl Axel Leth.

Välkommen till terminens första alumni-intervju. Kul att ni hittat hit!
Vi i FARM har under våren hört av oss till F’s breda alumninätverk (som sträcker sig tillbaka till då programmet grundades år 1958) i syfte att få tillgång till en droppe kunskap som dessa består. Vi har frågat alltifrån studentnyttiga frågor, som relaterar till deras erfarenheter från Chalmers, till mer personliga frågor som vad dem gör idag, hobbies, etc. Vi hoppas att ni får med er något av värde efter att ha läst detta.

Innan vi kör igång så vill vi göra liten kommentar kring den årliga arbetsmarknadsmässan som vanligtvis hålls första oktober : av pandemi-rådande skäl så kommer vi tyvärr inte kunna genomföra mässan i år. Detta är synd eftersom mässan fungerar som en viktig platform mellan studenter och arbetsgivare att få chans till att knyta kontakt med varandra. Men frukta inte… Vi i FARM kommer att göra vårat bästa för att se till att denna möjlighet att knyta kontakter med företag är något som kvarstår än i år. Big t-h-i-n-g-s are coming.


Introduktion

I terminens första alumni-intervju har vi fått nöjet att talas vid med Carl Axel Leth, som tog examen från F-83. Under sin karriär har Carl arbetat med ett flertal spännande projekt inom industri och produktutveckling. Exempelvis har han utvecklat industrirobotar, anläggningar till medicintekniska produkter och diverse konsumenterprodukter. Detta i en rad olika roller konsult, projektledare, chef, affärsutvecklare. Han har varit på varenda post helt enkelt. Idag arbetar Carl på Semcon i en tudelad roll som både program manager och konsult. I nuläget arbetar dem med att producera en fabrik tänkt till att skapa köksvaror åt en större kund.

Hur minns du Chalmers-tiderna?

Jag minns dem som som en mycket positiv tid. Under denna tid skapade jag många relationer och vänner som jag umgås med en idag.

Vad är dina bästa råd till oss studenter som förnuvarande genomgår en utbildning på F?

Dem råd som jag kan ge till dem som studerar programmet i skrivande stund är till att börja med, läs så mycket teoretiskt som du kan! Universitetstiden är kanske den absolut bästa chansen du har till att få den teoretiska kunskapen. Anpassad utbildning kan du alltid får i ditt yrkesliv men du har svårt att få till exempel en avancerad mattekurs av din framtida arbetsgivare, den förväntas du ha med dig från Chalmers.

Ett annat råd är att engagera dig och ha kul! Du kan lära dig väldigt mycket om exempelvis ledarskap utanför föreläsningssalen, samt du skapar ovärdeliga kontakter under din Chalmerstid. Du lär dig att ingeting är omöjligt om man bara han en positiv attityd och den lärdomen är ovärdeling för framtiden. Och framför allt att du har väldigt kul…

Har du fått någon särskild, eller oväntant mycket nytta från en enskild kurs från utbildningen?

Det är svårt att peka ut en kurs som har varit viktigast. Den breda teoretiska och tekniska kunskapen som jag fick på F har varit ovärderlig vid många tillfällen även om jag inte har haft så jättemycket direkt teknisk nytta till en speciell kurs. Nyttan, som har varit mycket viktig för mig, är till största delen att jag haft en förståelse som ger mig ett lugn och stabilitet i tekniska diskussioner som jag som ledare/chef varit delaktig i.

Var du föreningsaktiv under din tid på Chalmers? Om ja, vilka lärdomar har du fått insikt till utav ditt engagemang?

Jag var med i F-Noll två gånger och satt i Kårstyrelsen. Jag lärde mig jättemycket av att göra detta. Den lärdomen har jag också tagit med mig i mitt yrkesliv, då jag periodvis har rekryterat mycket. En viktig parameter har varit om man gjort något utanför det direkta pluggandet. Det visar på ett driv och ett engagemang som är väldigt viktigt i yrkeslivet. (Jag har alltid jobbat i projektintensiva miljöer…)

En anekdot eller annat kul som du gjort och tror skulle kunna intressera studenter?

Våga tro på dig själv. Jag sökte ett jobb för länge sedan där om man
summerade kraven i annonsen, så beskrev de en 25-årig teknisk doktor med tio års branscherfarenhet från utveckling av produktionsprocesser i
konsumentvaruindustrin. Jag struntade i att jag inte fyllde kraven och sökte
jobbet och fick det. Det visade sig efteråt att de alldeles innan hade haft en
annons och fått många fler sökanden än de kunde hantera så de satte med flit kraven orimligt högt. Så våga och vinn.

Med den expertis du består idag: om du avslappnat fick gissa var framtiden kommer ta oss inom ett särskilt område, hur skulle det då se ut?

Jag tror att vi just nu är i ett paradigmskifte. Framtiden kommer att se mycket annorlunda ut. Ett område som kommer att påverkas mycket i framtiden är kommunikation. Jag tänker inte enbart på digitaliseringen, nätet, Internet Of Things, Industry X.0 och liknande, utan även fysiska transporter. Exempelvis så tror jag att de som idag tar körkort kommer att var bland de sista som gör det. I en nära framtid så kommer ingen att själv köra sin bil och man kommer snart att se tillbaka på ”stenåldern” då man var tvungen att köra själv för att ta sig dit man behöver. Bilen som statussymbol kommer att försvinna och ersättas av något annat.. Men vad?
Kanske möjligheten att få röra sig i orörd natur. Möjligheten att sitta vid en lugn och stilla sjö och filosofera. Eller något annat…

Hur snabbt springer du milen?

Idag går det definitivt inte fort, utan nästan snigelfart. Men det är ett ständigt nyårslöfte om att det ska gå fortare.


Alexander Malmquist, F2

Stort tack till Carl för att han ville medverka och dela med sig av sina erfarenheter och kunskap. Tack till dig som läste med. Vi hoppas att ni fick med er någon sorts värde från intervjun. Som nämt tidigare så är detta den första av flera intervjuer som kommer att släppas under läsperiodensgång. Det kan vara bra att få intryck från flera alumner om vad de efter sina studier & reflektion, tycker är viktigt. Vi hoppas därför att ni vill läsa nästa intervju med. Tills dess, ha det gött!

Intervjun skrevs av eventansvarig Alexander Malmquist.