Startup event with Triathlon Group

Måndagen den 6:e december välkomnar Triathlon Group dig till ett exklusivt kvällsevent med temat
Startup.

Är du intresserad av att veta mer om hur man bygger framgångsrika startups och samtidigt lära
känna oss på Triathlon Group? Säkra en plats genom att skicka ditt CV och en kort motivering till
recruitment@triathlon.se senast den 28:e november. Antalet platser är begränsat.

Triathlon Group är ett managementkonsultföretag som kombinerar innovation med specifik expertis
för att hjälpa både innovativa startups och större etablerade bolag att lösa komplexa strategiska
frågeställningar. På Triathlon överbryggar vi gränsen mellan teknik & affär och är verksamma inom
områden såsom elektrifiering, medicinteknik, fordon och digitalisering. Läs gärna mer på triathlon.se för att lära dig mer om oss.

Vi ser fram emot din anmälan!