Alumnintervju – Staffan Sjödin

Bild på Staffan

Den här gången har vi fått nöjet att intervjua Staffan Sjödin, ordförande för vår kära alumniförening, Forum för tekniska fysiker. Han tog sin examen från F 1971 och tog senare även en doktorsexamen 1979, i teoretisk fysik. Under sin karriär har Staffan arbetat med forskning inom både akademin och industrin, på företag som Ericsson och Volvo. Han säger sig nu vara på upploppet av sin karriär och är för tillfället anställd på Chalmers Industriteknik.

Vad gör du i ditt nuvarande arbete på Chalmers Industriteknik?

Jag arbetar just nu med en ansökan till Energimyndigheten om finansiering av ett chalmersbaserat forskningscentrum. Utlysningens titel är ”Call for proposals for centres of excellence for a sustainable energy system”.

Jag arbetar hemifrån och har möten med mina kollegor via nätet. I arbetet med en ansökan för ett forskningscentrum ingår bland annat att samla in och kvalitetsgranska dokument från berörda parter och att ställa samman en budget för det planerade centrat. Det roligaste med mitt arbete är att tackla den stora utmaning det innebär att sammanställa en konkurrenskraftig ansökan. Konkurrensen är hård.

Hur har din väg från examen till ditt nuvarande arbete sett ut?

Jag har arbetat med FoU-relaterade frågor (Forskning och utveckling) på ett antal företag (Volvo, Ericsson, Nobel Biocare, Biolin) och har även bedrivit konsultverksamhet i egen regi. Det finns ingen specifik händelse som har präglat min verksamhet, utan snarare en gradvis ökande insikt om att det kan vara givande att pröva sina vingar i områden som kan kännas främmande och utmanade. Min bakgrund med en kombination av akademisk forskning och industriell FoU-verksamhet har visat sig vara av intresse i många sammanhang. Mitt nuvarande jobb fick jag via kontakter.

Vad är det du främst tagit med dig från studierna?

De fundamentala naturvetenskaplig kurserna har varit och är viktiga för mig. Jag tänker särskilt på matematik, fysik, matematisk fysik, klassisk mekanik, elektromagnetism, med flera. Under studietiden kände jag ringa (eller ingen) koppling till ett kommande liv i forskningens eller näringslivets tjänst, utan studerade för att jag tyckte om att lära mig mer om min omvärld (sedd ur ett teknologperspektiv).
Jag har varit chef i näringslivet i cirka 20 år, och den mest värdefulla erfarenheten för mig i chefsrollen är den undervisning jag hade som doktorand på institutionen för Teoretisk fysik (klassisk mekanik, matematisk fysik, fasta tillståndets fysik, statistisk fysik, termodynamik).

Hur fick du ditt första jobb?

Genom personliga kontakter. Jag ansökte inte om att få det, utan blev kontaktad. När mitt intresse hade väckts, fick jag gå genom sedvanliga anställningsprocesser med intervjuer etc.

Du är ordförande i Forum för tekniska fysiker. Vad gör ni som förening?

Jag tror att alumnföreningen Forum för teknisk fysiker kan ha en roll att spela som är större och viktigare än idag. Jag har själv kunnat konstatera att de personliga nätverken är mycket viktiga på dagens arbetsmarknad, och Forum för tekniska fysiker borde kunna hjälpa till att katalysera och ”effektivisera” såväl personliga som mer officiella nätverk. Hur detta skulle kunna ske är en mycket intressant fråga.
En speciell och mycket intressant vinkling av denna fråga är det arbete som teknologer utför i Bert-Inge Hogsveds anda, dels för att vinna Bert-Inges pris men framför allt genom att lära sig att nätverka och arbeta över gränserna för att förverkliga sin affärsidé.

Vad är det roligaste med att vara ordförande i Forum för tekniska fysiker?

Man får en god överblick över föreningens verksamhet, och har möjlighet att ta initiativ som man tror kan vara viktiga för föreningen. Samt, givetvis, att på olika sätt ha kontakt med nästa generations F:are.

Om du skulle ge ett tips till en student på sektionen, vilket tips skulle du då ge den?

Det är naturligtvis viktigt att studera flitigt, men man får inte glömma bort att (åtminstone då och då) ägna sig åt annat. Det är bra med ett bra betyg, men studienördens ambitioner och livsstil kanske inte alltid är optimal, om man utgår från de krav som ställs på individer med karriärambitioner.

Har du fortfarande kontakt med dina kursare?

Tyvärr inte, med två undantag som jag träffar på mer eller mindre regelbunden basis. Jag, tillsammans med en kurskamrat, gjorde för några år sedan ett försök att samla våra kursare, men intresset var tyvärr noll.

Har du gjort något specifikt utanför studentlivet som har hjälpt dig utvecklas som person?

Som doktorand var jag mycket aktiv i musiklivet. Det var roligt och utvecklande, och inte minst lärde man sig att ha koll på estradnerverna.

Varför valde du att läsa på Chalmers och varför just Teknisk fysik/matematik?

Chalmers och Teknisk fysik var det självklara valet för mig som intresserad av fysik och matematik, och dessutom är uppvuxen i Mölnlycke (med goda förbindelser till Göteborg).

Vi tackar Staffan Sjödin så mycket för den utmärkta intervjun och hoppas att du som läsare blivit inspirerad av att läsa om Staffans resa genom arbetslivet.