BCG Platinion DigiTalent Dinner Gothenburg

Students with a passion for tech – mark your calendars with February 15th! 

BCG Platinion is coming to Gothenburg to meet you, allowing you to discover tech strategy consulting and get to know other tech-interested participants while enjoying dinner and drinks. 

During the Thursday evening of February 15th in central Gothenburg, you will learn more about the part of Boston Consulting Group (BCG) that combines business strategy and technology. BCG Platinion focuses on advising global clients on strategic IT challenges and projects, guiding them on their tech agenda and digital success. 

The event is all about getting to know the company, the cases BCG Platinion consultants typically work on, as well as how you can join the team. A relaxed dinner will be served after the presentation part, giving you the opportunity to mingle with one another and ask any questions you have. 

Curious for more? Learn more and apply by February 4th to secure your spot in the event: https://on.bcg.com/DigiTalentGothenburg

McKinsey & Company Internship – apply now!

Join us as an intern to accelerate your development, work hands-on as a consultant and become familiar with McKinsey’s integrated approach to problem solving, teamwork and client engagements. As a full team member you will receive day-to-day coaching and gain insight into the critical challenges that clients and society are facing.

Visit: www.mckinsey.com/se/careers/internship-opportunities to learn more and apply by February 1.

We welcome students who have completed one year of university studies and have at least one year left until graduation of any discipline to apply.

Best, 

McKinsey & Company

Alumniintervju – Karl-Johan Killius

I denna intervju berättar Karl-Johan Killius, F1995, om sitt arbete som Operations & Programs för Core Networks Engineering inom Ericsson samt site-chef för Ericsson i Göteborg, och om hur han tog sig dit från studierna på Chalmers.

Vad gör du i ditt nuvarande arbete? 

Jag har två roller just nu. Dels ansvarar jag för ett team inom Ericssons Corenäts utveckling som arbetar med kvalitet, utvecklingssite och leverantörsstrategi, projektledning och projektuppföljning samt performance uppföljning. Dagarna skiljer sig mycket åt men en stor del av tiden går till åt att diskutera,vidareutveckla och följa upp våra olika förbättringsinitiativ inom dessa områden. Jag är dessutom sitechef för Ericsson i Göteborg där jobbet dels handlar om att se till att siten ständigt blir bättre samt att representera Ericsson i Göteborg.

Hur kom du från examen dit du är idag?

Efter examen arbetade jag en kortare period som forskningsassistent på Chalmers. Det var en naturlig förlängning på mitt exjobb som jag gjorde där. Jag hade inte aktivt sökt jobb under exjobbstiden så det var bra att få några extra månader att göra det i lugn och ro.
Sedan fick jag mitt första jobb på Ericsson så jag har jobbat där nu i 28 år. Jag har haft många många olika roller inom Ericsson. Främst olika ledarpositioner, både i Sverige och i Asien. Mitt nuvarande jobb fick jag genom att söka det och genomgå en reguljär rekryteringsprocess.

Vad är det du främst har tagit med dig från studierna?

Det jag främst tagit med mig från studierna är strukturerad problemlösningsförmåga och att inte ha allt för stor respekt för tillsynes svårlösta problem. Mitt första jobb på Ericsson var som testare av basstationer och då hade jag viss nytta av elfältsteori. Senare har jag främst haft ledarskapspositioner och då har problemlösningen varit av störst nytta.

Vilken kurs har varit mest värdefull för dig?

Det är inte lätt att peka ut någon enskild kurs. Vi hade några kurser i numerisk analys som jag har använt mig av någon gång. Det har också visat sig att det alltid är bra att ha lite grundkunskaper i programmering. Som jag redan nämnt är det all träning i problemlösning som ju är del av många kurser som jag ser som den största behållningen.

Hur fick du ditt första jobb?

Första jobbet som forskningsassistent på Chalmers fick jag via mitt exjobb. Första jobbet på Ericsson sökte jag. Jag hade en kursare som gjort sitt exjobb där som pratade väl om företaget så jag sökte också och fick jobbet.

Finns det något med livet efter examen som inte alls var som du tänkt dig?

Jag trodde nog att jag skulle få mer direkt användning av det jag hade lärt mig på kurserna. Att man som ingenjör skulle sitta och räkna dagarna i ända. Men så blev det inte för mig i alla fall.

Var du sektions- eller kåraktiv under din studietid?

Nej. Det kan jag inte säga. Jag jobbade en del under studietiden vilket tog en del tid vid sidan av studierna.

Om du skulle ge ett tips till en student på sektionen, vilket tips skulle du då ge?

Det är inte livsavgörande exakt vilka kurser man väljer att läsa. Därför skulle jag rekommendera att ta chansen att verkligen läsa det man är intresserad av snarare än det som man tror kommer att ge den optimala karriären. Arbetslivet är långt och det är många andra faktorer som kommer att styra hur det utvecklar sig.

Har du fortfarande kontakt med dina kursare?

Jag har begränsad kontakt med några men inte så frekvent.

Har du gjort något specifikt utanför student/arbetslivet som har hjälpt dig utvecklas som person?

Om det är utanför arbetslivet kan man diskutera men jag har bott och arbetat i 6 år i Asien. Först 3 år i Indonesien och efter det 3 år i Kina. Det var mycket utvecklande på många olika plan, både yrkesmässigt och privat . Får man möjligheten att arbeta några år utomlands kan jag varmt rekommendera det.

Varför valde du att läsa på Chalmers och varför Teknisk fysik/matematik?

Jag hade relativt lätt för matematik under skoltiden. Med tiden blev det tydligare att det skulle bli något naturvetenskapligt på universitetet. Eftersom jag växte upp i Göteborgsregionen var det naturligt med Chalmers. Att det blev F berodde främst på att jag ville hålla så många vägar öppna som möjligt. Att utbildningen hade ett rykte om sig att vara krävande var också en utmaning.

————————————————————————————————————–

Tack för att du läste denna intervju med Karl-Johan Killius! Om du är alumn och är intresserade av att vara med på en intervju, eller känner någon som är det, får du gärna mejla till farm.alumni@ftek.se.

Lynx Hackaton event February 2024

At the Lynx Hackathon, you will work in teams to create a fully systematic trading strategy based on real market data. Your algorithm will be evaluated in a virtual environment at the end of the event, allowing you to see how your idea would have worked in the real financial market.  There will be investment professionals from our research and trading department at your disposal to answer questions and guide you through the process. After the event, there will be dinner and mingle at the office!  

For more information and how to apply, go to our websitewww.lynxhedge.se/hackathon”. 
The website will open for application 1st of December.