Passionate about Business & Technology?

[English below]

Är du intresserad av att lära dig mer om hur nya tekniker påverkar företag och ekonomin? Om så är fallet, kom på McKinseys seminarium i Barcelona 14e till 17e April. Där kommer vi diskutera aktuella teknologitrender och ge dig en möjlighet att lära dig känna oss bättre!

Are you interested in learning more about how new technologies affect businesses and the economy? If so, join McKinsey´s technology seminar in Barcelona April 14-17, where we will discuss current technology trends and give you an opportunity to get to know us better!

BTO Barcelona_A5 invitation_interactive_FINAL

Contact: Josefine_Hedebark@mckinsey.com