BOSTON CONSULTING GROUP – VISITING ASSOCIATE INTERNSHIP 2022

Are you ready to take the first step in your career and experience management consulting at its best? BCG in Sweden is now accepting applications for the 2022 Visiting Associate internship!

Boston Consulting Group is a global management consulting firm and a leading advisor on strategy. We partner with companies from across all sectors to tackle their most important challenges and capture their greatest opportunities.

As a Visiting Associate at BCG’s Stockholm office, you will join consultants, data scientists, and technologists to work daily with the world’s leading businesses. For six weeks, you will be fully involved in transformational client work together with your team. Coached by mentors and supported by your colleagues, you will join a collaborative and inspiring culture that will kick-start your career. Join us to gain an unforgettable learning experience, and a springboard to excel at both BCG and beyond.

WHO ARE YOU?

We are looking for individuals with strong academic achievements, a problem-solving mindset, curiosity, and a team mentality. You have preferably completed at least two years of your bachelor’s degree with the intention of enrolling in a master’s program.

ABOUT THE INTERNSHIP

Our Visiting Associate internship lasts for 6 weeks, with flexible start dates during spring, autumn, and winter.

Interested? Apply with your CV, university transcripts and cover letter by October 3, 2021. Discover more and apply at on.bcg.com/internships2022.

Feel free to contact us at stk.recruiting@bcg.com

Software Trainee at IKEA

Följande är en annons från Chalmers Studentkår Rekrytering.

At IKEA, we have a big vision: to create a better everyday life for the many people. And that starts with the people we recruit and develop.

Inter IKEA Group has started the digital transformation. We will now start one of the exciting journeys to build this new core digital backbone for IKEA that will protect, secure, and allow the development of our key assets. We have been successful with the assets we have today and we will continue to be in the future while we work on this transition. With the IKEA vision – to create a better everyday life for the many people – as a starting point, we focus on creating capabilities and solutions that are relevant in the life at home today and tomorrow.

Care to join us? For more information and to apply: https://chalmersrekrytering.se/job/ikea-helsinborg-almhult-heltid-software-engineer-trainee-at-ikea/

Alumnintervju – Staffan Sjödin

Bild på Staffan

Den här gången har vi fått nöjet att intervjua Staffan Sjödin, ordförande för vår kära alumniförening, Forum för tekniska fysiker. Han tog sin examen från F 1971 och tog senare även en doktorsexamen 1979, i teoretisk fysik. Under sin karriär har Staffan arbetat med forskning inom både akademin och industrin, på företag som Ericsson och Volvo. Han säger sig nu vara på upploppet av sin karriär och är för tillfället anställd på Chalmers Industriteknik.

Vad gör du i ditt nuvarande arbete på Chalmers Industriteknik?

Jag arbetar just nu med en ansökan till Energimyndigheten om finansiering av ett chalmersbaserat forskningscentrum. Utlysningens titel är ”Call for proposals for centres of excellence for a sustainable energy system”.

Jag arbetar hemifrån och har möten med mina kollegor via nätet. I arbetet med en ansökan för ett forskningscentrum ingår bland annat att samla in och kvalitetsgranska dokument från berörda parter och att ställa samman en budget för det planerade centrat. Det roligaste med mitt arbete är att tackla den stora utmaning det innebär att sammanställa en konkurrenskraftig ansökan. Konkurrensen är hård.

Hur har din väg från examen till ditt nuvarande arbete sett ut?

Jag har arbetat med FoU-relaterade frågor (Forskning och utveckling) på ett antal företag (Volvo, Ericsson, Nobel Biocare, Biolin) och har även bedrivit konsultverksamhet i egen regi. Det finns ingen specifik händelse som har präglat min verksamhet, utan snarare en gradvis ökande insikt om att det kan vara givande att pröva sina vingar i områden som kan kännas främmande och utmanade. Min bakgrund med en kombination av akademisk forskning och industriell FoU-verksamhet har visat sig vara av intresse i många sammanhang. Mitt nuvarande jobb fick jag via kontakter.

Vad är det du främst tagit med dig från studierna?

De fundamentala naturvetenskaplig kurserna har varit och är viktiga för mig. Jag tänker särskilt på matematik, fysik, matematisk fysik, klassisk mekanik, elektromagnetism, med flera. Under studietiden kände jag ringa (eller ingen) koppling till ett kommande liv i forskningens eller näringslivets tjänst, utan studerade för att jag tyckte om att lära mig mer om min omvärld (sedd ur ett teknologperspektiv).
Jag har varit chef i näringslivet i cirka 20 år, och den mest värdefulla erfarenheten för mig i chefsrollen är den undervisning jag hade som doktorand på institutionen för Teoretisk fysik (klassisk mekanik, matematisk fysik, fasta tillståndets fysik, statistisk fysik, termodynamik).

Hur fick du ditt första jobb?

Genom personliga kontakter. Jag ansökte inte om att få det, utan blev kontaktad. När mitt intresse hade väckts, fick jag gå genom sedvanliga anställningsprocesser med intervjuer etc.

Du är ordförande i Forum för tekniska fysiker. Vad gör ni som förening?

Jag tror att alumnföreningen Forum för teknisk fysiker kan ha en roll att spela som är större och viktigare än idag. Jag har själv kunnat konstatera att de personliga nätverken är mycket viktiga på dagens arbetsmarknad, och Forum för tekniska fysiker borde kunna hjälpa till att katalysera och ”effektivisera” såväl personliga som mer officiella nätverk. Hur detta skulle kunna ske är en mycket intressant fråga.
En speciell och mycket intressant vinkling av denna fråga är det arbete som teknologer utför i Bert-Inge Hogsveds anda, dels för att vinna Bert-Inges pris men framför allt genom att lära sig att nätverka och arbeta över gränserna för att förverkliga sin affärsidé.

Vad är det roligaste med att vara ordförande i Forum för tekniska fysiker?

Man får en god överblick över föreningens verksamhet, och har möjlighet att ta initiativ som man tror kan vara viktiga för föreningen. Samt, givetvis, att på olika sätt ha kontakt med nästa generations F:are.

Om du skulle ge ett tips till en student på sektionen, vilket tips skulle du då ge den?

Det är naturligtvis viktigt att studera flitigt, men man får inte glömma bort att (åtminstone då och då) ägna sig åt annat. Det är bra med ett bra betyg, men studienördens ambitioner och livsstil kanske inte alltid är optimal, om man utgår från de krav som ställs på individer med karriärambitioner.

Har du fortfarande kontakt med dina kursare?

Tyvärr inte, med två undantag som jag träffar på mer eller mindre regelbunden basis. Jag, tillsammans med en kurskamrat, gjorde för några år sedan ett försök att samla våra kursare, men intresset var tyvärr noll.

Har du gjort något specifikt utanför studentlivet som har hjälpt dig utvecklas som person?

Som doktorand var jag mycket aktiv i musiklivet. Det var roligt och utvecklande, och inte minst lärde man sig att ha koll på estradnerverna.

Varför valde du att läsa på Chalmers och varför just Teknisk fysik/matematik?

Chalmers och Teknisk fysik var det självklara valet för mig som intresserad av fysik och matematik, och dessutom är uppvuxen i Mölnlycke (med goda förbindelser till Göteborg).

Vi tackar Staffan Sjödin så mycket för den utmärkta intervjun och hoppas att du som läsare blivit inspirerad av att läsa om Staffans resa genom arbetslivet.

Alumnintervju – Linus Amoli

Hej teknolog! FARM har fått chansen att intervjua Linus Amoli som gick F från 1998 till 2002. Linus har sju års erfarenhet av solcellsutveckling i Schweiz och är idag projektledare och säljare på DVel, ett konsultbolag inom mätteknik. I denna alumnintervju berättar han om sin resa och delar med sig av lärdomar från livet efter studierna.

Trevlig läsning!

Bild på Linus

Vad gör du i ditt nuvarande arbete?

Idag jobbar jag på ett konsultbolag och säljer in projekt och koncept inom test och mätteknik. Det är roligt att få sitta med i ledningsgruppen på ett litet, växande bolag (20 pers) för då får man vara med och hantera allt från tekniska frågor och fysik till marknadsföring och sälj, personalfrågor, hållbarhetsfrågor, affärsstrategi…

Hur kom du från examen till dit du är idag?

Mitt favoritområde under studierna var halvledarfysik och optoelektronik. Detta ledde till ett gott antal år av arbete i olika renrum: sex år i Göteborg inom utveckling av sensorer och sedan sju år i Schweiz med utveckling av solceller i tunnfilmskisel. Med tiden hamnade jag i en projektledande roll vilket ledde till mycket kundkontakt, något som i sin tur ledde till att jag fick en allt större roll i att utforma och pitcha förslag till nya projekt. På de senare meriterna fick jag jobb på DVel, efter tips från en rekryterare.

Vad är det du främst tagit med dig från studierna?

Jag har jobbat många år på forskningsinstitut och trivts väldigt bra med att där få tackla problem där i princip varje fysikkurs på F (sånär som på subatomär fysik) har kommit till användning. Jag har alltid haft nytta av den breda förståelsen för fysik och fortsätter att ha den även i mitt nuvarande jobb där jag ena dagen kan klura på ett laserbaserat mätsystem och nästa dag räkna på mekaniska krafter, för att därefter hantera termodynamiska effekter eller frågor kring nanoteknik.

Mer generellt så är väl förmågan att snabbt kunna skaffa sig en överblick och skapa ordning i ett komplext material något som jag har med mig från F och alltid haft god nytta av. Jag tror att det gör mig till en skaplig projektledare: att kunna se hur problem ska attackeras och vilka bitar som behöver prioriteras för att nå bästa resultat.

Finns det något med livet efter examen som inte alls var som du tänkt dig?

Att språk och god kommunikation skulle ha en så stor och viktig roll. Varför fick vi inte träna mer på att presentera tydliga resultat och slutsatser på ett pedagogiskt sätt?!

Hur fick du ditt första jobb?

När jag gick ut från F så låg marknaden i botten efter IT-kraschen. Arbetsförmedlingen finansierade praktikplatser och jag ringde SiTek, som tillverkar positionskänsliga detektorer, och frågade om jag kunde få praktisera på deras lilla R&D-avdelning. När jag varit där någon månad så visade det sig att en processingenjör skulle ta tjänstledigt och jag blev tillfrågad om jag ville ta över. Jag lärde mig väldigt mycket av att processa kisel på heltid och kunde sedan gå vidare till andra jobb inom R&D av MEMS (Microelectromechanical systems) och solceller. 

Var du sektions- eller kåraktiv under din studietid? Vad gjorde du i så fall?

Jag var årskursrepresentant i SNF. 

Vill du ge något tips till oss studenter?

Så länge du är beredd på (och gärna tycker att det är kul) att flytta så är det ingen nackdel att fokusera på något udda område. Plugga det som är kul så får du bäst chanser till att jobba med det som är kul också! Globalt finns det massor av ingenjörsjobb där till exempel djupa kunskaper i fysik är essentiella.

Har du fortfarande kontakt med dina kursare?

Vi är ett litet kärngäng som brukar ses några gånger per år (just nu mest digitalt) och prata om allting annat än jobb och ingenjörsämnen.

Har du gjort något specifikt utanför student- eller arbetslivet som har hjälpt dig utvecklas som person?

Jag bodde ett år i London under studierna och sedan nio år i Schweiz. Jag kan inte nog trycka på hur roligt och lärorikt det är att bo utomlands! Jag är nu tillbaka i Sverige på grund av svensk föräldrapolitik men hade annars gärna fortsatt att hoppa runt i världen.

Varför valde du att läsa på Chalmers och varför Teknisk fysik/matematik?

Jag plockade ihop en bunt programblad på en arbetsmarknadsdag och kursplanen på F kändes som hand i handske. Det var aldrig någon tvekan efter det.

Är det något annat du skulle vilja berätta? Någon anekdot eller annat kul som du gjort och som skulle kunna intressera studenter?

Linus med kor

Under mina första år i Schweiz tävlade fortfarande alla solcellstyper om marknaden, det var innan billigt poly-Si från Kina krossade allt motstånd. Det här var mina roligaste år professionellt. Hela gruppen (~50 pers) hjälptes åt att pressa effektgraden uppåt och sträva efter nya världsrekord i vild tävlan med resten av världen. Det var också otroligt motiverande att få bidra till hållbar utveckling. 

På slutet av min solcellskarriär fick jag komma in på ett hörn (med laserprocessning av tunnfilmsmoduler) i racet inom perovskit, en solcellstyp med en tidigare aldrig skådad utveckling av effektgrad. Nya världsrekord sattes minst en gång i kvartalet och när vi i något läge presenterade den dittills högsta effektgraden i en perovskitmodul på en konferens så fick vi behålla rekordet i en kvart tills nästa talare gick upp och presenterade… 

Ja, det där var väl en del om min professionella resa!

Tack för intervjun Linus Amoli!

Estimathon with Jane Street

Greetings!
Jane Street is hosting a virtual Estimathon! An Estimathon is a favorite game amongst Streeters that brings together math and trivia. 

Please forward or share the below information/message with club members and friends who might be interested in joining in on the fun!

Jane Street will be hosting a virtual ESTIMATHON!
Wednesday, 12 May@ 6:00pm CEST
Hosted via Zoom

Register as an individual* here by Friday 7 May, or contact FARM by Wednesday 5 May to be assigned a team with other Chalmers students.

The Estimathon! is a mind bending mixture of math and trivia. In teams, you’ll attempt 13 Fermi problems in 30 minutes, ranging from totally trivial to positively Putnamesque. Be prepared to come up with the best set of confidence intervals! Sample problems include:

How many stop signs are in New York City?
How many babies were born in 1900?
How many Social Security Numbers are prime?

Typically when we come to campus, we bring swag. Since we can’t meet in-person, we will provide guests access to order one of our 2021 t-shirts! 

*Estimathon is a team-based competition. If participants want to create teams, they can do so, however, we will require individuals to register and confirm their team name. If you want to be assigned a team with other Chalmers students contact FARM through Facebook or farm.vordf@ftek.se.

Accenture Strategy & Consulting Internship 2021

Are you interested in a career as a consultant? Then our internship at Accenture Strategy & Consulting is the perfect start!

The internship begins November 1st and over seven weeks you will be part of one of our project teams, where you have the same areas of responsibility as a newly graduated consultant. During your internship, you will also receive continuous coaching that will help you develop in the best possible way.

Apply at accenture.se/jobb

McKinsey & Company Summer Program 2021- Apply now!

We invite first and second year students to apply to our Summer Program, taking place in Stockholm, June 7 – 18, 2021. Over the course of two weeks, program participants will sharpen their problem solving abilities, getting McKinsey tools through trainings and gain first-hand insights into a career in management consulting. Alongside of getting to know the people at McKinsey better, we offer a one year mentorship opportunity after the program.

Apply here by March 1. We welcome applicants from any discipline or academic background.

Please note that the program will be virtual if circumstances don’t allow us to meet in person.

Best, 

McKinsey & Company

McKinsey Leadership Program for Women 2021- Apply now!

We welcome you to the first step in building an excellent foundation to grow as a leader

The program consists of an exciting mix of self-leadership and positive psychology exercises that will help you develop a self-aware and balanced leadership style. These exercises will also help you build capabilities required to lead and thrive, while building a network of peers throughout Sweden.

Our three interactive half-day sessions will be held both virtually and in person in Stockholm during the spring of 2021. During the program, you will be matched with a personal mentor, that will follow you throughout the program and beyond.

We welcome applications from students in year 2-4 in all disciplines, that identify as women.

Apply by December 20.

Best, 

McKinsey & Company