Kontakt

Om du önskar kontakta FARM angående ett nytt ärende, skriv till oss på farm@ftek.se. Ifall du söker en specifik medlem i FARM, kontakta dem på deras personliga adresser:

 

Anna Carlsson
Ordförande
ordf@farm.ftek.se

 

 

 

Sebastian Bergström
Vice ordförande
ordf@farm.ftek.se

 

 

 

Nils Patriksson
Kassör
kassor@farm.ftek.se

 

 

 

Adina Berg
Statistik- och alumniansvarig
adinab@student.chalmers.se

 

 

 

Erik Sörstadius
Eventansvarig
eriksor@student.chalmers.se

 

 

 

Enna Kukic
Eventansvarig
ennak@student.chalmers.se

 

 

 

Simon Bengtsson
PR-ansvarig
simbe@student.chalmers.se