Mässa

FARM-mässan 2019, Chalmers Fysikteknologsektions årliga arbetsmarknadsmässa, kommer att äga rum torsdag 10 oktober i Fysikhuset på Campus Johanneberg. Mässan är utformad för att föra samman arbetsgivare och ca 1000 blivande civilingenjörer från Fysikteknologsektionens grundutbildning samt sektionens tillhörande masterprogram. Grundutbildningen omfattar Teknisk Fysik och Teknisk Matematik. Några av de största masterprogrammen är Complex Adaptive Systems, Engineering Mathematics and Computational Science, Applied Physics, Physics and Astronomy samt Nanotechnology. 

Syftet med FARM-mässan är att sprida information om karriärmöjligheter, internships och examensarbeten för studenter och nyexaminerade civilingenjörer.  Vi vill möjliggöra för studenter att förbereda sig för ett kommande arbetsliv och knyta kontakter för framtiden. På grund av bredden i studenternas intressen, uppmanar vi arbetsgivare att maximera sina rekryteringsinsatser genom att erbjuda information om en mängd olika jobbmöjligheter. För att citera en rekryterande arbetsgivare,

”Vi anser att FARM-mässan är ett av de bästa tillfällena att knyta kontakt med och rekrytera studenter från Teknisk fysik och Teknisk matematik.”

Mässan planeras omfatta ca 20 företag och mässlokalen finns där många studenter är i rörelse. Själva mässan kommer att hållas dagtid, kl. 10.00-17.00, och därefter bjuds företagen på bankett och mingel med studenter.

Anmälan är nu öppen! Vid intresse och för mer information om prisuppgifter, vänligen hör av er till farm@ftek.se.

Nedan återfinns fullständiga prisuppgifter: