Masters

Bred kompetens
En liten uppfattning om vår bredd kan fås genom dessa enkla Venn-diagram som jämför oss med några andra sektioner på Chalmers och den direkta behörighet de har till olika masterprogram. Diagrammen är ej skalenliga; istället står siffran för antalet olika masterprogram.

Jämförelse mellan Fysikteknologsektionen (F/TM), Maskinteknik (M) och Automation och Mekatronik (Z):

Fysik-, Maskin- och Automation och MekatronikteknologerHär ser vi att vi delar direkt behörighet till 10 masters med Maskinteknik, 8 masters med Automation och Mekatronik, där 5 av dessa är gemensamma för alla tre utbildningar.

Jämförelse mellan Fysikteknologsektionen (F/TM), Datateknik (D) och Elektroteknik (E):

Fysik-, Data- och Elektroteknologer

Alltså har vi 2 masterprogram där vi delar direkt behörighet med Datateknik, och 6 med samma direkta behörighet som Elektroteknik. Det finns inga som vi delar tillsammans alla tre.

Under fliken masterprogram kan du läsa mer om vilka masters som är tillgängliga för F och TM.