Masters

Varje år blir uppemot 100 av våra studenter antagna till masterprogram, och här finns pajdiagram över de senaste två årens val.


2011: Masterprogram valda av F och TM
2012: Masterprogram valda av F och TM

Man kan se att det är en stor spridning, där de mest populära masterprogrammen är Applied Physics och Engineering Mathematics & Computational Science (klicka för Chalmers egna beskrivning av dessa). Det är även anmärkningsvärt att många av våra teknologer väljer masterprogram med stora inslag av programmering; uppemot en tredjedel.

Bred kompetens
En liten uppfattning om vår bredd kan fås genom dessa enkla Venn-diagram som jämför oss med några andra sektioner på Chalmers och den direkta behörighet de har till olika masterprogram. Diagrammen är ej skalenliga; istället står siffran för antalet olika masterprogram.

Jämförelse mellan Fysikteknologsektionen (F/TM), Maskinteknik (M) och Automation och Mekatronik (Z):

Fysik-, Maskin- och Automation och MekatronikteknologerHär ser vi att vi delar direkt behörighet till 10 masters med Maskinteknik, 8 masters med Automation och Mekatronik, där 5 av dessa är gemensamma för alla tre utbildningar.

Jämförelse mellan Fysikteknologsektionen (F/TM), Datateknik (D) och Elektroteknik (E):

Fysik-, Data- och Elektroteknologer

Alltså har vi 2 masterprogram där vi delar direkt behörighet med Datateknik, och 6 med samma direkta behörighet som Elektroteknik. Det finns inga som vi delar tillsammans alla tre.