Statistik

Tekniska fysiker och matematiker återfinns inom alla möjliga områden för civilingenjörsarbete: IT, fordonsindustri, telekom, energi, verkstadsindustri, el- och kraftteknik, transport och logistik, försvar, rymdteknik, bioteknik, finans, miljöteknik, process- och kemiteknik, gruv-och metallindustri, skogsindustri, sjöfart… Nämn det och Fysiksektionens alumner arbetar inom det.

Här hittar du statistik vi samlat angående masterprogram och också vad en utexaminerad F:are (Fysikteknolog) gör i arbetslivet.