Statistik

Tekniska fysiker och matematiker återfinns inom alla möjliga områden för civilingenjörsarbete. IT, fordonsindustri, telekom, energi, verkstadsindustri, el- och kraftteknik, transport och logistik, försvar, rymdteknik, bioteknik, finans, miljöteknik, process- och kemiteknik, gruv-och metallindustri, skogsindustri, sjöfart… Nämn det och Fysikteknologsektionens alumner arbetar inom det.

Under fliken masters kan du läsa om de olika masterutbildningar som finns tillgängliga för F och TM.