Mentorprogram

Mentorprogrammet startade i november och kommer att avslutas i maj, med en sista gemensam träff. Det är nu nio mentorer och lika många adepter som är en del av programmet.

Våra adepter läser antingen sista året på kandidaten eller ett av de ackrediterade masterprogram som finns. Mentorerna, som alla är alumner, är från olika delar av landet men en majoritet bor i Göteborg med omnejd.

Frågor? Hör av dig till oss på farm@ftek.se.