Lunchföreläsning om entreprenörskap och start-up

Fredag den 7/4 arrangerar FARM en lunchföreläsning om entreprenörskap och start-up tillsammans med Alexander Mafi i Gustaf Dalén-salen. Lunch bjuds till de 50 första deltagarna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s